Služby

Půjčovní doba: středa 15.00 - 18.00

Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

  • Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Čtenářský poplatek je u nás 0 Kč, po celý rok si můžete půjčovat zdarma. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky! Pokud si knížku nestihnete přečíst během měsíční výpůjční doby, je možné se domluvit na prolongaci, opět zdarma.
  • Půjčování knih z výměnného fondu - dovoz knih z výměnného fondu Knihovny BBB Uh. Hradiště. Soubor je barevně odlišen od vlastního fondu knihovny červeným proužkem na hřbetu knihy. Ztráta knihy z VF: náhrada stejným titulem, nebo cena knihy + 30,-Kč za zpracování + 20,-Kč za čárový kód.

    Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.

  • Půjčování časopisů: Vlasta, Chovatel, Zahrádkář, ABC, Dům a bydlení, Malovaný kraj, Čtyřlístek, Zpravodaj Buchlovice
  • Přístup k Internetu je zdarma. Jsme Vám k dispozici, když si nevíte rady!
  • Zodpovíme Vaše dotazy!

Ceník placených služeb najdete zde.

Nejdůležitější informace o provozu naší knihovny a pravidlech pro výpůjčky naleznete ve výtahu z knihovního řádu zde.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo napište na adresu brestek.knihovna@post.cz.

Regionální funkce

Místní knihovně v Břestku jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.