O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. Je pořád na svém místě a vždycky má to, co  čtenáři potřebují.

t“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z historie naší knihovny

 

Knihovna v Břestku byla založena v roce 1913 a správou byla pověřena paní Viktorie Kadlecová, manželka pana nadučitele. Vedla knihovnu v letech 1913 - 1918.

 

V letech 1918 – 1921 vedl knihovnu pan Jan Kuře /1894 - 1953/, místní učitel, kronikář i starosta.

 

V letech 1922-1930 knihovnu vedl pan Antonín Kovařík /1886 - 1973/.

 

 

V roce 1922 měla knihovna ve svém stavu 178 knih a 19 čtenářů.

 

V roce 1926 byla zřízena putovní knihovna pro Chabaně, která byla umístěna ve škole na Chabaních. Škola na Chabaních byla pro malý počet dětí zavřena v roce 1971.

 

V letech 1931-1947 se stal 4. knihovníkem v pořadí pan Inocenc Maněk /1897 - 1986/.

 

V roce 1938 měla knihovna v Břestku 790 svazků knih a 116 čtenářů. Z toho bylo 60 dělníků a učňů, 35 žen a děvčat, 14 rolníků a domkařů, 4 živnostníci, 2 učitelé a 1 zvěrolékař.

 

V době druhé světové války dochází k úplnému zastavení pravidelného půjčování.

 

Po osvobození se činnost knihovny podstatně zlepšila. Pokles nastal v roce 1968.

 

V letech 1948 – 1951 vedl knihovnu pan Zdeněk Kovařík /1921 - 1986/.

 

V letech 1951 – 1995 vedl knihovnu pan František Štulírek /1917 - 1996/.

 

V roce 1971 patřila naše knihovna pod střediskovou knihovnu Buchlovice.

 

Z důvodu bourání některých budov docházelo k několikerému stěhování knihovny až v roce 1983 byla knihovna umístěna v současné budově mateřské školy, i když tenkrát ještě v jiné místnosti.

 

V roce 1988 bylo v knihovně 4473 knih a 124 časopisů. Registrovaných čtenářů bylo celkem 80. Knihovna spadala pod Okresní úřad Uh. Hradiště.

 

Od roku 1994 využívá naše knihovna „výměnného fondu“ zřízeného Okresní knihovnou v Uherském Hradišti.


Od roku 1995 - 2016 vedl knihovnu pan Dvouletý Jaroslav je 7. v pořadí.
 

Zpět do správy obce Břestek se knihovna dostala v roce 2002.

 

Obec se stará o každoroční přírůstky do knižního fondu. Do knihovny pořídila z dotace Evropské unie i veřejnou internetovou stanici, která slouží pro občany.

 

V roce 2004 má místní knihovna 4.584 svazků a dále bylo v průběhu roku zapůjčeno 158 knih formou výměnného fondu.

 

V roce 2006 má místní knihovna 4.765 svazků knih a 112 časopisů.

Od roku 2017 vede knihovnu paní Silva Bílková.